Ideekorje 20212021. aasta Arvamusfestivali avalik ideekorje toimub 1.-14.märtsil.
Ideekorjel ei ole katusteemat ehk oodatud on kõik olulised teemapüstitused.

Ideekorje algas 1. märtsil ning link eestikeelsele ankeedile asub siin. Cсылка на анкету на русском здесь. Link to the form in English can be found here.

Aruteluidee võib Arvamusfestivali programmi esitada igaüks. Kui Sinu arvates vajab mõni otsus kaalumist, teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu, vaatenurk või uus teadmine tutvustamist, siis mõtle see läbi ja alusta siit. Arvamusfestivali programm vormub igal aastal Eesti inimeste headest ideedest ning on täpselt nii mitmekülgne, eriline ja sütitav, kui arutelud, mis sinna esitatakse. 

Selleks, et oleksid paremini valmis idee esitamiseks, mõtle enne ankeedi avamist järgmistele küsimustele:

  • Mis on Sinu esitatava arutelu pealkiri?
  • Mida soovid aruteluga saavutada?
  • Miks peaks Sinu teema külastajaid kõnetama?
  • Kuidas plaanid kaastata arutelusse külastajaid?
  • Kes võiksid olla arutelus osalejad ja arutelujuht?

Uuendusena ootame kuni 2-minutilist liftikõne formaadis videot, et saaksid meile oma sõnadega rääkida, miks on su arutelu oluline ja huvitav kuulata. Video saatmine ei ole kohustuslik, aga annab võimaluse avada oma mõtteid veelgi enam. 

Laekunud ideid hindab Arvamusfestivali korraldustiim, kaasates vajadusel valdkondlikke eksperte ning komplekteerib valitud ideedest ka temaatilised arutelualad. Ideede esitajatega võetakse ühendust enne märtsi lõppu.

Kulud

Aruteluidee esitajale paneme ka südamele, et Arvamusfestivalil arutelu korraldamine ei ole päris tasuta – juhul kui idee programmi valituks osutub, peab idee esitaja olema valmis tekkivaid kulusid ise kandma. 

Tavaliselt on  arutelualaga seotud kulud:

  • Telk (või muu katusealune)
  • Helitehnika 
  • Istumine nii külastajatele kui arutelus osalejatele 
  • Lava isikupäraseks muutmine ehk kujundus

Tavapärase aruteluala maksumus on ca. 2000 eurot. Selle kulu jagavad omavahel ära ühel alal toimetavad organisatsioonid/eraisikud.

Sisust

igal aastal kogume tagasisidet Arvamusfestivali külastajatelt. Kõige enam soovivad külastajad aruteludest saada teada, mida teised inimesed mõtlevad ja arvavad (55%), mõista paremini huvitavaid teemasid (55%) ning saada inspiratsiooni ja tegutsemisjulgust (35%). Kindlasti on omal kohal ka terav probleemipüstitus ning status quo raputamine uudse idee, vormi või eesmärgiga. ALATI on oluline teema läbimõeldus. 

Toome välja mõned tsitaadid 2020 festivali külastajatelt, mis vääriks arutelu peale mõtlemisel kõrva taha panemist:

“Meeldiv oli kuulda, et mul on mõttekaaslasi, kuid oleksin soovinud kuulda ka erinevaid arvamusi.”
“Uuest infost jäi veidi puudu seekord võrreldes varasemate aastatega, ehk olid osad teemad kohati juba leierdatud, ei jõudnud millegi uueni välja või ei leidnud probleemid lahendusi.”

Ideekorje algas 1. märtsil ning link eestikeelsele ankeedile asub siin. Cсылка на анкету на русском здесь. Link to the English form can be found here.

Üheksas Arvamusfestival toimub 13.­–14. augustil Paides. Programm kuulutatakse välja juuli algul. Sinnani käib kuraatorite, arutelukorraldajate ja festivali meeskonna vaheline kulisside tagune töö.