Kas ja kuivõrd on Eesti noortele rahu ning julgeolek enesestmõistetav?

Tagasi kava juurde

Kas ja kuivõrd on Eesti noortele rahu ning julgeolek enesestmõistetav?

Ürituse lava: Võrdne kohtlemine

Oleme harjunud, et Eestis pole suurt vajadust ei humanitaarabi ega rahuvalvamise järele. Kas hindame end ümbritsevat rahu ja inimõigusi või oleme muutunud selle suhtes mugavaks? Või on hoopis Eestil endal rahu tagamisega probleeme? Eesti, olles julgeolekunõukogu mittealaline liige aastatel 2020-2021, seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas sellega, kuidas hoida maailmas rahu. Tulenevalt inimõiguste konventsioonist on Eestiski kõigil õigus näiteks rahumeelsetele kogunemistele ja poliitilisele osalusele, aga ka õigus olla diskrimineerimata ning tunda ennast turvaliselt. Arutelus käsitletakse, kuidas noored saavad olla rahu ja sildade loojateks eri eluvaldkondades, edendades sellega ühiskonnas inimõiguste ja demokraatia põhimõtteid. Arutelul on kirjutustõlge.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Viipekeel
Arutelu juht: Eva Lennuk (Eesti ÜRO noordelegaat)
Osalejad: Krista Mulenok (ÜRO res 1325 "Naised, rahu ja julgeolek" kogemus, Eesti NATO Ühing), Eimar Veldre (kogukondliku turvalisuse poliitika eestvedaja, Siseministeerium), Susanna Veevo (arengukoostöö ümarlaua huvikaitse ekspert, Youth Peace MTÜ esindaja), Margot Künnapuu (kolonelleitnant)
Korraldaja: Eesti Noorteühenduste Liit