Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir?

Tagasi kava juurde

Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir?

Ürituse lava: Võrdne kohtlemine

2020. aastal valmis Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel uuring Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide hulgas, mis nentis, et soolise ja seksuaalse ahistamise tagajärgedega tegelemine on kõrgkoolides vähe reguleeritud. Millised reeglid ja seadused kehtivad laiemalt ülikoolides ahistamise kohta? Kuidas läheneda tunnetuslikele/kultuurilistele erinevustele? Kust leida häid eeskujusid süsteemide loomiseks antud olukordadega toimetulemisel? Kellel langeb vastutus olukordade lahendamisel? Kuidas tuua teema ühiskonnas tabu staatusest välja? Arutelul on kirjutustõlge.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Heliis Nemsitsveridze (ajakirjanik)
Osalejad: Tanel Kiik (sotsiaalminister), Katrin Niglas (TLÜ teadusprorektor), Rain Kooli (ajakirjanik), Aet Kuusik (Feministeeriumi toimetaja), Eva Liina Kliiman (EÜLi soolise ja seksuaalse ahistamise uuringu üks eestvedajatest)
Korraldaja: Eesti Üliõpilaskondade Liit