Tööturg ei ole ööklubi

Tagasi kava juurde

Tööturg ei ole ööklubi

Ürituse lava: Eesti 2035

Vanus on nagu kvantfüüsika suurus: see tekib siis, kui teda vaadeldakse või mõõdetakse. Tööandjad, poliitikud ja teadlased on jõudnud samale järeldusele selle kohta, kuidas reageerida ühiskonna vananemisele (prognooside kohaselt on 2035. aastal iga neljas Eesti elanik vanem kui 65aastane): tuleb kasutada vanemas eas inimeste potentsiaali. Tegelikkuses saavad aga vaid üksikud tõepoolest kasutada oma võimeid ja kogemusi n-ö terve elukaare ulatuses. Ja sel juhul keegi nende vanust justkui ei märkagi.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Tiina Tambaum
Osalejad: Anne Erm, Elina Orumaa (Riigi Infosüsteemi Ameti personalijuht), Marianna Laurik (Keila Rõõmu kaubamaja osakonnajuhataja) ning Janek Luts (Vikerraadio peatoimetaja)
Korraldaja: Riigikantselei ja rahandusministeerium