Teadusmissioonid – mis, kellele ja miks?

Tagasi kava juurde

Teadusmissioonid - mis, kellele ja miks?

Ürituse lava: Teadus

Euroopa Liidu järgmine teaduse ja innovatsiooni raamprogramm "Euroopa horisont" tahab uue lähenemise – teadusmissioonide – toel lahendada globaalseid probleeme. Tänaseks on kokku lepitud viies missioonis: vähk; kliimaneutraalsed ja nutikad linnad; kliimamuutustega kohanemine; pinnase tervis ja toit; ookeanid, mered, sise- ja rannikuveed. Missioonide põhimõte on kaasata kõiki riike ja kogu ühiskonda. See tähendab, et iga riik peaks samuti kujundama strateegia või jõudma vähemalt kokkuleppele, kuidas missioone kohalikul tasandil ellu viia nõnda, et kodanikud tahaksid neis osaleda ja neisse panustada ning saaksid missioonidest võimalikult palju kasu. Arutame, mis on missioonipõhise lähenemise laiem taust, kuidas saame riiklikes strateegiates missioonidesse panustada ning mida konkreetset soovitakse teha vähimissioonis.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Katrin Pihor (Haridus- ja teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja)
Osalejad: Signe Ratso (Euroopa Komisjoni teaduse ja Innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektor), Andres Metspalu (Tartu Ülikooli biotehnoloogia professor)
Korraldaja: Heidi Paju (Haridus- ja teadusministeerium)
heidi.paju@hm.ee
Link: