Näituse „Kodukoha kompass“ avamine Järvamaa keskraamatukogus

Tagasi kava juurde

Näituse „Kodukoha kompass“ avamine Järvamaa keskraamatukogus

Ürituse lava: Kultuur ja töötoad

Näitus koosneb kaheksast teemast, mis aitab linnadel liikuda hea paiga loomise suunas. Lisaks on näitusega kaasas mänguline kompass-ketas.

Mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad viibida? Kuidas see ruum mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet? Nendele küsimustele otsib vastuseid augustist mööda väikelinnu rändama hakkav Eesti Koostöö Kogu näitus „Kodukoha kompass. Teekond õnnelikkust, tervist ja heaolu loova kodukohani“.

Näitus tõukub suve alguses ilmunud Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“, mille põhiteema on Eesti ruumiline areng ning selle mõju inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht:
Osalejad:
Korraldaja: SA Eesti Koostöö Kogu
info@kogu.ee
www.kogu.ee