Millline on ettevõtete roll soolises palgalõhes?

Tagasi kava juurde

Millline on ettevõtete roll soolises palgalõhes ja kuidas seda vähendada?

Ürituse lava: Põhiseadus 100

Eesti sooline palgalõhe on Euroopa Liidu suurim. Uurime, mis rolli palgalõhe kujunemises mängivad ettevõtted ning mida nad saaksid teha selle vähendamiseks. Ühtlasi uurime, kuidas ettevõtete rahvusvahelistumine on seotud palgalõhega. Arutelu põhineb hiljuti valminud TÜ majandusteaduskonna ja TLÜ ühiskonnateaduste instituutide uuringutel.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Viipekeel
Arutelu juht: Võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta
Osalejad: Priit Vahter (TÜ majandusteaduskonna professor, InWeGe uurimisprojekt), Jaan Masso (TÜ majandusteaduskonna vanemteadur, InWeGe uurimisprojekt), Annika Räim (talendijuht ja arendaja), Triin Roosalu (TLÜ ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur, REGE uurimisprojekt)
Korraldaja: Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning TLÜ Barbi Pilvre