Isade roll: töö- ja pereelu tasakaal, võrdsed võimalused vanemaks olemisel

Tagasi kava juurde

Isade roll: töö- ja pereelu tasakaal, võrdsed võimalused vanemaks olemisel

Ürituse lava: Võrdne kohtlemine

Viimasel aastal on perepoliitikast palju räägitud pigem naiste võtmes. Kuhu kuuluvad aga mehed ning mis on nende roll perepoliitika kujundamisel? Kas kolmepealine troika - karjäär, pere, lapsed - on jõukohane üksnes väljavalituile? Kas isadele on tagatud võrdsed võimalused vanemaks olemisel? Arutelul on kirjutustõlge.

Detailid

Arutelu keel: Eesti
Viipekeel
Arutelu juht: Ireen Kangro, MTÜ Lastekaitse Liit
Osalejad: Hillar Petersen (MTÜ Lasterikkad Isad), Tanel Jäppinen (vanemlusmentor), Liina Kanter (sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja), Palbo Vernik (isa), Aimar Ventsel (TÜ etnoloog)
Korraldaja: Lastekaitse Liit